Offentligt byggeri

Sikring og adgangskontrol i offentlige bygninger er ofte et spørgsmål om at holde rede på et stort antal medarbejdere, der har mange adgangsveje at bruge. Der kan også være en vældig trafik af besøgende - borgere, brugere og andre gæster - der skal holdes tjek på.

Det er både et spørgsmål om at holde rede på, hvem der kommer og går, og et spørgsmål om sikkerhed og tryghed for medarbejderne.

Om natten kan der være et stort behov for sikring og alarmsystemer, for der kan være store værdier og følsomme dokumenter, der skal passes godt på. 

ADK Teknik tilbyder samlede løsninger, der kommer hele vejen rundt. Lige fra låsesystemer, hvor de enkelte medarbejdere får personlig kode og måske en adgangsbrik, til integrerede løsninger med låse, adgangskontrol, overfaldsalarmer, tyverialarmer og brandsikring.

RIng +45 71 990 990 og få en snak med os allerede i dag

- så finder vi en løsning. Alt er muligt!