Brandsikring og andre områder

Brandalarm

ABA Brandalarmeringsanlæg opdager den mindste røg eller varmeudvikling, før branden opstår. Brandalarmen er koblet til brandvæsenets alarmcentral og det sikrer dig hurtig udrykning, når alarmen lyder, begrænser skaderne - samt giver medarbejderne tryghed på arbejdspladsen.

Branddøre

ABDL Branddøre (BS30 & BS60 etc.) indgår som en naturlig og nødvendig del af den stedlige brandsektionering, og derfor er det meget vigtigt, at disse er og bliver lukket, ved en pludseligt opstået brand.

Talevarsling

AVA
 Talevarsling er uden tvivl den mest effektive alarmeringsmetode, når det gælder hurtig og effektiv evakuering af bygninger.

Kaldeanlæg

Med et kaldeanlæg skabes der et bedre og mere fleksibelt arbejdsklima med bedre arbejdsrutiner for personalet samt højere komfort for patienter med plejebehov.

Eget værksted

Vi råder over vores eget værksted, hvor vi tester alt det nye inden for alarm og sikringsudstyr. Her kan vi fremstille nøgler, printe adgangskort og reparere printplader - og meget, meget andet.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

ADK Teknik tilbyder også bistand ved dimensionering og montage LED-belysning og lignende opgaver.