Data- og privatlivspolitik

Her finder du vores datapolitik - du kan acceptere datapolitikken ved at klikke på den blå knap og udfylde accept-formularen.

1. Generelt om personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores serviceydelser eller website, eller møder ADK Teknik´s konsulenter, indsamles sådanne informationer.

Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold eller hvis du i fremtiden tilmelder dig vores nyhedsbrev.

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, kan kategoriseres på følgende måde:

 1. Navn, e-mailadresse, fysisk adresse (hvis relevant), telefonnummer (hvis relevant), IP-adresse og i visse tilfælde geolokation og sprog
 2. Dine eventuelle købsoplysninger. Fx dine personoplysninger som angivet ovenfor, virksomhedsnavn (hvis relevant), leveringsoplysninger såsom leveringsadresse (hvis forskellig fra fysisk adresse), ordreoplysninger såsom navn, mængde, produktnavn, produktets serienummer, antal, købsdato og forhandleroplysninger, betalingsoplysninger og vennehenvisninger (hvis relevant).
 3. Anmodninger om kundeservice og teknisk bistand, der indeholder dine personoplysninger som angivet ovenfor, produktets serienummer, oplysninger om produktgaranti, købssted og andre relevante oplysninger, som ADK TEKNIK kan anmode om for at behandle din anmodning.
 4. Vi behandler dine indkøbsordrer, gennemfører købstransaktioner, sikrer levering af købte varer og behandler eventuelle returvarer. Denne behandling er nødvendig for at kunne gennemføre en aftale, som du evt. er part i.
 5. Dine adfærdsoplysninger indsamlet ved brug af cookies og lignende teknologier som f.eks. pixel og andre identifikationer for at huske dine præferencer, med henblik på at forstå, hvordan vores websites og apps bruges og til at tilpasse vores markedsføring.
 6. ADK Teknik's konsulenter vil have samtykke med, ved besøg, hvorefter data indsamles.

2. Sådan behandler vi personoplysninger hos ADK TEKNIK

 1. Vi indsamler kun personoplysninger til specificerede og legitime formål.
 2. Vi indsamler ikke personoplysninger ud over, hvad der er nødvendigt.
 3. Vi anvender ikke personoplysninger til andet end det formål, hvortil de er indsamlet.
 4. Vi overfører ikke personoplysninger til tredjepart med mindre, vi har fået forudgående samtykke.
 5. Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at oplysningerne er opdaterede, ved at opfordre dig til at kontrollere dine personoplysninger med jævne mellemrum.
 6. Vi vil foretage de behørige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ødelæggelse eller hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang samt mod alle andre former for ulovlig behandling.
 7. Medmindre det er anført, gemmer vi ikke personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de indsamles eller viderebehandles, eller som er påkrævet ved lov.

3. Sådan bruger vi dine personoplysninger

Vi forsyner dig med kundeservice, håndterer dine anmodninger eller klager og giver dig produktgaranti. Denne behandling er nødvendig for at kunne gennemføre en aftale, som du evt. er part i.

Visse af dine personoplysninger indsamles og behandles med henblik på at opfylde vores kontraktforpligtelser over for dig, for eksempel, når du køber vores produkter, kontakter vores kundesupport eller gør brug af garantien. Hvis du vælger ikke at indsende de anmodede og nødvendige personoplysninger i denne forbindelse, vil vi muligvis ikke kunne opfylde din anmodning.

4. Udlevering af dine personoplysninger til tredjeparter

Vi sælger ikke dine personoplysninger til og udveksler ikke sådanne data med tredjeparter undtagen i det omfang, der er angivet i denne Fortrolighedspolitik.

Vi kan udlevere dine personoplysninger til tredjeparter i det omfang, det kræves af lovgivningen, en retskendelse eller en afgørelse truffet af en kompetent offentlig myndighed og med henblik på retshåndhævelse. Derudover kan vi dele dine personoplysninger med følgende tredjeparter:

 1. Tredjepartsleverandører, der udfører ydelser på vores vegne, herunder fakturering, salg, marketing, it-support, reklame, analyse, markedsresearch, kundeservice, produktservice, produktion, forsendelse og opfyldelse af bestillinger, datalagring, validering, sikkerhed, forebyggelse af svindel, behandling af betalinger og juridiske tjenester. Sådanne tredjepartsleverandører har adgang til at udføre sådanne tjenester, men må ikke bruge dine personoplysninger til andre formål.
 2. Andre tredjeparter under forudsætning af dit samtykke.
 3. Når vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart, tager vi alle rimelige forholdsregler for at sikre, at sådanne tredjeparter er bundet af fortroligheds- og databeskyttelsesforpligtelser med hensyn til beskyttelse af dine personoplysninger. Videregivelsen sker i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav, herunder om indgåelse af databehandleraftaler med relevante parter for at sikre, at personoplysninger udelukkende behandles i overensstemmelse med vores instruktioner, gældende lovgivning og forskrifter og til de formål, der specificeres af os, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt til de formål, hvortil de indsamles. Det tidsrum, vi opbevarer oplysningerne, afhænger af de formål, hvortil vi indsamler og bruger dem.

Personoplysninger vedrørende dit køb og oplysninger om produktgaranti opbevares og behandles i en periode på fem (5) år fra købsdatoen, medmindre du har udvidet garantiperioden, eller sådanne data behandles lovligt til andre formål såsom at give dig personlige fordele eller personlig direkte markedsføring med dit samtykke eller for at forfølge vores juridiske krav, hvortil opbevaring af sådanne oplysninger anses for nødvendig.

Personoplysninger vedrørende vores levering af direkte markedsføring til dig opbevares og behandles i en periode på tre (3) år fra den dato, hvor du senest har været aktiv ved oprettelse af vores markedskommunikation eller på anden måde viser interesse for en sådan kommunikation.

Personoplysninger relateret til din brug af vores apps og servicesystem opbevares og behandles i en periode på tre (3) år fra den dato, du senest har været aktiv.

Relevante personoplysninger slettes efter udløbet af ovennævnte perioder, medmindre sådanne oplysninger lovligt kan opbevares og behandles til andre formål, som vi har juridisk grundlag for.

7. Cookies

Vores hjemmeside bruger cookies til optimering af brugeroplevelsen samt til at indsamle statistik for brugernes besøg på sitet.

Du kan læse hele vores cookie-politik her >>

9. Ansvarlig for behandling

ADK TEKNIK, Axel Kiers Vej 20A 8270 Højbjerg. er dataansvarlige og har ansvaret for behandlingen af dine personoplysninger.

10. Udgiver

ADK TEKNIK
Mågevej 22 th
8370 Hadsten

Telefon: +45 71 990 990
E-mail: adk@adkteknik.dk